POLITIKA PRIVATNOSTI

Platforma unikatno.rs brine o Vašoj privatnosti, zato i pažljivo koristi Vaše lične podatke.

Ovim putem se obavezujemo da nećemo zloupotrebljavati lične podatke iz obrasca narudžbe niti ćemo iste učiniti dostupnim bilo kom trećem licu.

Ličnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet Kupca (kao što su ime i prezime, adresa e-pošte, adresa stanovanja i sl.).

Naša platforma je odgovorna za poštovanje načela zaštite privatnosti.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI PODATAKA

Da bismo uspešno obradili Vašu porudžbinu potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbenice.

Podatke koji se pristupom na našu internet platformu automatski beleže, a nisu lični podaci (vrste pretraživača, broj poseta, vreme provedeno na stranicama i sl.), koristimo isključivo radi ocene posećenosti internet stranice i radi poboljšanja njenog sadržaja i funkcionalnosti.

Registracija korisnika na unikatno.rs podrazumeva Vašu saglasnost da Vas povremeno informišemo o novostima na našem sajtu. Mi Vam pružamo mogućnost izbora i odluku da li želite da primate e-mailove sa naše mailing liste, koja se koristi u marketinške svrhe.

Prilikom registracije sami birate šifru koju ćete koristiti za prijavu na našu platformu i šifra ostaje znana samo Vama, obzirom da se za podatke tog tipa koristi specijalna zaštita, enkripcija. 

Kao registrovani korisnik odgovorni ste za održavanje i poverljivost svog naloga, tj. šifre naloga, kao i za sve aktivnosti koje se dešavaju na Vašem nalogu.

MALOLETNA LICA

Maloletno lice koje je navršilo 15 (slovima: petnaest) godina može samostalno da daje pristanak za obradu podataka o svojoj ličnosti prilikom pružanja usluga na platformi unikatno.rs. Ako se radi o maloletnom licu koje nije navršilo 15 (slovima: petnaest) godina, za obradu podataka, pristanak mora dati roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica.

”COOKIES” (”KOLAČIĆI”)

Uz pomoć „cookies“, prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled stranica na platformi, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje, kao i sigurniju kupovinu. 

PREGLED I PROMENE LIČNIH INFORMACIJA

Kada se registrujete, moći ćete da pregledate i promenite Vaše lične podatke, kao što su e-mail adresa i šifra.

ISTORIJA KUPOVINE

Kao registrovanom korisniku omogućen Vam je uvid u istoriju podataka o porudžbinama, što podrazumeva da preko svog korisničkog naloga u svakom trenutku možete ostvariti uvid u svoje, već realizovane porudžbine.

Platforma unikatno.rs štiti podatke i poverljive informacije koje korisnici unose, kriptujući ih putem SSL protokola, a takav vid zaštite je neophodan preduslov za sigurnu kupovinu preko našeg sajta.

KONTAKTIRAJTE NAS

Za sva pitanja u vezi sa zaštitom Vaših ličnih podataka i načinu postupanja njima možete nas kontaktirati putem kontakt forme na našem sajtu, kao i putem e-maila kontakt@unikatno.rs.